Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:28:55 | 165 lượt xem

Câu hỏi số 34309

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta là:

Phương án trả lời:
A.

thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài

B.

tăng tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP

C.

tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước

D.

hình thành các vùng kinh tế trọng điểm

Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta là ở nước ta đã hình thành các cùng động lực phát triển kinh tế, vùng chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn

Đáp án: D