Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:28:55 | 237 lượt xem

Câu hỏi số 34309

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Biểu hiện của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta là:

Phương án trả lời:
A.

thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài

B.

tăng tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP

C.

tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước

D.

hình thành các vùng kinh tế trọng điểm

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.