Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:33:12 | 190 lượt xem

Câu hỏi số 34310

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết trạm khí hậu Hà Nội có mưa nhiều nhất vào tháng nào sau đây?

Phương án trả lời:
A.

Tháng 10.

B.

Tháng 8.

C.

Tháng 7.

D.

Tháng 9

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, trạm khí hậu Hà Nội có mưa nhiều nhất vào tháng 8 (xem cột mưa tháng nào cao nhất)

Đáp án: B