Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:33:50 | 322 lượt xem

Câu hỏi số 34311

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đường biên giói quốc gia trên biển của nước ta được xác định là ranh giới ngoài của vùng A. đặc quyền kinh tế:

Phương án trả lời:
A.

đặc quyền kinh tế

B.

tiếp giáp lãnh hải

C.

lãnh hải

D.

nội thủy

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.