Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:33:50 | 245 lượt xem

Câu hỏi số 34311

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đường biên giói quốc gia trên biển của nước ta được xác định là ranh giới ngoài của vùng A. đặc quyền kinh tế:

Phương án trả lời:
A.

đặc quyền kinh tế

B.

tiếp giáp lãnh hải

C.

lãnh hải

D.

nội thủy

Đường biên giới quốc gia trên biển của nước ta được xác định là ranh giới ngoài của vùng lãnh hải (sgk Địa lí 12 trang 15)

Đáp án: C