Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:34:30 | 238 lượt xem

Câu hỏi số 34312

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vấn đề hệ trọng trong chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển của nước ta không phải là:

Phương án trả lời:
A.

phòng chống hiện tượng ô nhiễm môi trường biển.

B.

sử dụng hợp lí nguồn lợi thiên nhiên biển.

C.

thực hiện những biện pháp phòng tránh thiên tai.

D.

tăng cường khai thác nguồn lợi thủy sản ven bờ.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.