Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:34:30 | 170 lượt xem

Câu hỏi số 34312

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vấn đề hệ trọng trong chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển của nước ta không phải là:

Phương án trả lời:
A.

phòng chống hiện tượng ô nhiễm môi trường biển.

B.

sử dụng hợp lí nguồn lợi thiên nhiên biển.

C.

thực hiện những biện pháp phòng tránh thiên tai.

D.

tăng cường khai thác nguồn lợi thủy sản ven bờ.

Vấn đề hệ trọng trong chiến lược khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển của nước ta không bao gồm tăng cường khai thác nguồn lợi thủy sản ven bờ vì chiến lược khai thác khai thác tồng hợp, phát triển kinh tế biển của nước ta phải là tránh khai thác quá mức nguồn lợi ven bò (sgk Địa lí 12 trang 193)

Chú ý: câu hỏi phủ định - chọn vấn đề không đúng

Đáp án: D