Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:35:05 | 251 lượt xem

Câu hỏi số 34313

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đặc điểm vị trí địa lí nào sau đây qui định tính chất ẩm của khí hậu nước ta?

Phương án trả lời:
A.

Tiếp giáp biển Đông ở phía đông và phía nam

B.

Nằm trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc

C.

Nằm trong khu vực hoạt động của Tín phong

D.

Tiếp giáp Lào, Campuchia ở phía tây và tây nam

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.