Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:35:43 | 125 lượt xem

Câu hỏi số 34314

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế là:

Phương án trả lời:
A.

thương mại thế giới phát triển mạnh

B.

vai trò công ty xuyên quốc gia giảm

C.

các nước nâng cao quyền tự chủ về kinh tế

D.

đầu tư ra nước ngoài giảm nhanh

Biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế là thưong mại thế giới phát triển mạnh, đầu tư nước ngoài tăng nhanh, thị trường tài chính quốc tế mở rộng, các công ti xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn

Đáp án: A