Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:35:43 | 180 lượt xem

Câu hỏi số 34314

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế là:

Phương án trả lời:
A.

thương mại thế giới phát triển mạnh

B.

vai trò công ty xuyên quốc gia giảm

C.

các nước nâng cao quyền tự chủ về kinh tế

D.

đầu tư ra nước ngoài giảm nhanh

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.