Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:36:36 | 209 lượt xem

Câu hỏi số 34315

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Dân cư Hoa Kì đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam chủ yếu là do:

Phương án trả lời:
A.

sự dịch chuyển của phân bố công nghiệp

B.

sức hấp dẫn của các đô thị mới xây dựng

C.

sự thu hút của các điều kiện sinh thái

D.

tâm lí thích di chuyển của người dân

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.