Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:36:36 | 161 lượt xem

Câu hỏi số 34315

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Dân cư Hoa Kì đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam chủ yếu là do:

Phương án trả lời:
A.

sự dịch chuyển của phân bố công nghiệp

B.

sức hấp dẫn của các đô thị mới xây dựng

C.

sự thu hút của các điều kiện sinh thái

D.

tâm lí thích di chuyển của người dân

Dân cư Hoa Kì đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam chủ yếu là do sự dịch chuyển của phân bố công nghiệp. Trước đây, sản xuất công nghiệp tập chung chủ yếu ở vùng Đông Bắc, hiện nay, sản xuất công nghiệp mở rộng xuống vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương (sgk Địa lí 11 trang 43). Chính sự dịch chuyển của phân bố công nghiệp kéo theo sự dịch chuyển của lực lượng lao động và dân cư.

Đáp án: A