Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:37:08 | 149 lượt xem

Câu hỏi số 34316

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Phía Bắc của Nhật Bản chủ yếu nằm trong đới khí hậu:

Phương án trả lời:
A.

cận nhiệt đới

B.

ôn đới

C.

nhiệt đới

D.

cận cực

Phía Bắc của Nhật Bản chủ yếu nằm trong đới khí hậu ôn đới (sgk Địa lí 11 trang 76)

Đáp án: B