Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:37:59 | 175 lượt xem

Câu hỏi số 34317

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cho biểu đồ về lao động của một số quốc gia năm 2014

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây

Phương án trả lời:
A.

Số lượng lao động theo thành phần kinh tế của Ấn Độ, Bra-xin và Anh, năm 2014

B.

Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Ấn Độ, Bra-xin và Anh, năm 2014

C.

Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế của Ấn Độ, Bra-xin và Anh, năm 2014

D.

Số lượng lao động của các khu vực kinh tế ở Ấn Độ, Bra-xin và Anh, năm 2014

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.