Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:41:28 | 288 lượt xem

Câu hỏi số 34318

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây đúng với nông nghiệp của Trung Quốc:

Phương án trả lời:
A.

Diện tích cây công nghiệp lớn hơn cây lương thực

B.

Bình quân lương thực tính theo đầu người rất cao

C.

Ngành chăn nuôi chiếm ưu thế so với trồng trọt

D.

Sản xuất được nhiều nông phẩm có năng suất cao

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.