Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:46:26 | 199 lượt xem

Câu hỏi số 34322

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Ở nhiều nước Đông Nam Á, việc làm là một vấn đề xã hội gay gắt, nguyên nhân chủ yếu do:

Phương án trả lời:
A.

trình độ lao động thấp, phân bố lao động đồng đều

B.

quy mô dân số đông, trình độ phát triển kinh tế chưa cao

C.

chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, năng suất lao động cao

D.

gia tăng dân số giảm, chất lượng giáo dục đào tạo hạn chế

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.