Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:50:27 | 174 lượt xem

Câu hỏi số 34324

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với tài nguyên đất của nước ta?

Phương án trả lời:
A.

Đất feralit trên đá vôi tập trung chủ yếu ở miền Nam

B.

Đất feralit trên đá badan có diện tích nhỏ hơn đất feralit trên đá vôi

C.

Đất feralit trên đá badan tập trung chủ yếu ở miền Bắc

D.

Diện tích nhóm đất feralit lớn hơn nhiều diện tích nhóm đất phù sa

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.