Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:50:27 | 134 lượt xem

Câu hỏi số 34324

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với tài nguyên đất của nước ta?

Phương án trả lời:
A.

Đất feralit trên đá vôi tập trung chủ yếu ở miền Nam

B.

Đất feralit trên đá badan có diện tích nhỏ hơn đất feralit trên đá vôi

C.

Đất feralit trên đá badan tập trung chủ yếu ở miền Bắc

D.

Diện tích nhóm đất feralit lớn hơn nhiều diện tích nhóm đất phù sa

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, nhận xét thấy diện tích nhóm đất feralit lớn hơn nhiều diện tích nhóm đất phù sa

Đáp án: D