Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:52:15 | 326 lượt xem

Câu hỏi số 34325

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong cơ cấu dân số Liên bang Nga năm 2001, tỉ lệ nam từ 75 tuổi trở lên ít hơn một cách đột biến so với tỉ lệ nữ chủ yếu do:

Phương án trả lời:
A.

nữ ít mắc tệ nạn xã hội hơn

B.

tuổi thọ của nam thấp hơn nữ

C.

môi trường làm việc của nam độc hại hơn

D.

hậu quả của chiến tranh thế giới II

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.