Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:53:28 | 282 lượt xem

Câu hỏi số 34326

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

So với đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xi-bia của Liên bang Nga có điểm khác biệt nào sau đây về tự nhiên?

Phương án trả lời:
A.

Tập trung nhiều khoáng sản khí tự nhiên hơn

B.

Độ cao trung bình của địa hình lớn hơn nhiều

C.

Đất màu mỡ, thuận lợi cho nông nghiệp hơn

D.

Khí hậu điều hòa, ảnh hưởng của biển rõ rệt hơn

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.