Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:56:29 | 222 lượt xem

Câu hỏi số 34328

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vùng núi đá vôi của nước ta có hạn chế lớn nhất về mặt tự nhiên là:

Phương án trả lời:
A.

dễ xảy ra hiện tượng lũ ống và lũ quét

B.

nguy cơ phát sinh động đất ở các đứt gãy

C.

thường xuyên bị cháy rùng về mùa khô

D.

dễ xảy ra tình trạng thiếu nước về mùa khô

Vùng núi đá vôi của nước ta có hạn chế lớn nhất về mặt tự nhiên là dễ xảy ra tình trạng thiếu nước về mùa khô do ở vùng núi đá vôi, nước tham gia vào phản ứng hòa tan đá vôi, dòng chảy trên mặt bị hạn chế

Đáp án: D