Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:58:20 | 216 lượt xem

Câu hỏi số 34330

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì hiện nay?

Phương án trả lời:
A.

Tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu 

B.

Đóng góp tỉ trọng lớn nhất vào GDP

C.

Tỉ trọng trong GDP ngày càng tăng nhanh

D.

Các ngành hiện đại tập trung ở Đông Bắc

Phát biểu đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì hiện nay là Tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu (sgk Địa lí 11 trang 42)

Đáp án: A