Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:58:20 | 297 lượt xem

Câu hỏi số 34330

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây đúng với ngành công nghiệp của Hoa Kì hiện nay?

Phương án trả lời:
A.

Tạo ra nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu 

B.

Đóng góp tỉ trọng lớn nhất vào GDP

C.

Tỉ trọng trong GDP ngày càng tăng nhanh

D.

Các ngành hiện đại tập trung ở Đông Bắc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.