Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:59:29 | 149 lượt xem

Câu hỏi số 34331

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Tình trạng nghèo đói còn nặng nề ở Tây Nam Á chủ yếu là do:

Phương án trả lời:
A.

mất ổn định về an ninh, chính trị, xã hội

B.

thiếu hụt nguồn lao động trẻ có kĩ thuật

C.

môi trường bị tàn phá rất nghiêm trọng

D.

khai thác tài nguyên gặp nhiều khó khăn

Tình trạng nghèo đói còn nặng nề ở Tây Nam Á chủ yếu là do mất ồn định về an ninh, chính trị, xã hội, xung đột triền miên, sẤn xuất bị Ấnh hưởng, nhiều nơi người dân sống chủ yếu vào viện trợ từ bên ngoài

Đáp án: A