Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/07/2018 | 09:59:29 | 219 lượt xem

Câu hỏi số 34331

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Tình trạng nghèo đói còn nặng nề ở Tây Nam Á chủ yếu là do:

Phương án trả lời:
A.

mất ổn định về an ninh, chính trị, xã hội

B.

thiếu hụt nguồn lao động trẻ có kĩ thuật

C.

môi trường bị tàn phá rất nghiêm trọng

D.

khai thác tài nguyên gặp nhiều khó khăn

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.