Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 10:59:12 | 139 lượt xem

Câu hỏi số 34384

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong các biện pháp giải quyết nạn đói của Chính phủ Việt Nam sau cách mạng tháng Tám (1945), biện pháp nào quan trọng nhất:

Phương án trả lời:
A.

Tổ chức ngày đồng tâm

B.

Lập hũ gạo tiết kiệm

C.

Chia lại ruộng đất cho nông dân

D.

Tăng gia sản xuất

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.