Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 11:00:02 | 83 lượt xem

Câu hỏi số 34385

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:

Phương án trả lời:
A.

Bàn bạc, thỏa thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Châu Âu và châu Á.

B.

Các nước phát xít kí văn kiện đầu hàng

C.

Các nước thắng trận thỏa thuận việc phân chia nước Đức thành hai quốc gia: Đông Đức và Tây Đức

D.

Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận

Đáp án: A