Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 11:05:17 | 168 lượt xem

Câu hỏi số 34386

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là:

Phương án trả lời:
A.

Kì bộ đặt tại Bắc Kì - Việt Nam

B.

Tổng bộ đặt tại Hương Cảng - Trung Quốc

C.

Tổng bộ đặt tại Quảng Châu - Trung Quốc

D.

Tổng bộ đặt tại Bắc Kì - Việt Nam

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.