Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 11:05:57 | 153 lượt xem

Câu hỏi số 34387

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mục tiêu của công cuộc cải cách -mở cửa mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra tháng 12/1978 là:

Phương án trả lời:
A.

Biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh

B.

Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

C.

Nâng cao vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế

D.

Đưa Trung Quốc trở thành cường quốc về kinh tế

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.