Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 11:06:39 | 143 lượt xem

Câu hỏi số 34388

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đối tượng và mục tiêu cốt lõi mà nhân dân Ấn Độ đưa ra trong các cuộc đấu tranh là:

Phương án trả lời:
A.

Chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc

B.

Chống thực dân Anh, thành lập Liên Đoàn Hồi giáo

C.

Chống đế quốc Anh, đòi độc lập dân tộc

D.

Chống chế độ phong kiến, xây dựng xã hội tự do, bình đẳng bác ái

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.