Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 11:07:37 | 117 lượt xem

Câu hỏi số 34389

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Chiến lược kinh tế hướng ngoại sau khi giành được độc lập của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN có hạn chế gì?

Phương án trả lời:
A.

Tham nhũng, quan liêu, hối lộ

B.

Thiếu vốn, nguyên liệu và thị trường

C.

Phụ thuộc vốn vào đầu tư nước ngoài

D.

Trình độ sản xuất còn kém

Đáp án: C