Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 15:09:09 | 105 lượt xem

Câu hỏi số 34424

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Để đẩy nhanh sự phát triển, Nhật Bản coi trọng yếu tố nào?

Phương án trả lời:
A.

Đầu tư ra nước ngoài

B.

Chi phí cho quốc phòng thấp

C.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

D.

Giáo dục và khoa học kĩ thuật

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.