Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 15:09:09 | 77 lượt xem

Câu hỏi số 34424

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Để đẩy nhanh sự phát triển, Nhật Bản coi trọng yếu tố nào?

Phương án trả lời:
A.

Đầu tư ra nước ngoài

B.

Chi phí cho quốc phòng thấp

C.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

D.

Giáo dục và khoa học kĩ thuật

Đáp án: D