Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 15:43:21 | 86 lượt xem

Câu hỏi số 34431

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời trên cơ sở hạt nhân đầu tiên là tổ chức nào?

Phương án trả lời:
A.

Nam Đồng thư xã

B.

Việt Nam cách mạng thanh niên

C.

Quan hải tùng thư

D.

Cường học thư xã

Nam đồng thư xã là một nhà xuất bản tiến bộ với bốn người đóng góp nòng cốt là Phó Đức Chính, Phạm Tuấn Lâm, Phạm Tuấn Tài, và Hoàng Phạm Trân (Nhượng Tống), sau thêm Hồ Văn Mịch.

Ngày 25/12/1927, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính,... đã thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đến đây cũng là lúc Nam Đồng Thư xã chấm dứt hoạt động, nhường chỗ cho một tổ chức quy mô hƠn với mục tiêu chính trị rõ ràng.

Đáp án: A