Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 15:43:21 | 130 lượt xem

Câu hỏi số 34431

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời trên cơ sở hạt nhân đầu tiên là tổ chức nào?

Phương án trả lời:
A.

Nam Đồng thư xã

B.

Việt Nam cách mạng thanh niên

C.

Quan hải tùng thư

D.

Cường học thư xã

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.