Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 15:44:06 | 121 lượt xem

Câu hỏi số 34432

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sau chiến tranh thế giới thứ thứ nhất, sự kiện nào của thế giới có tác động mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam.

Phương án trả lời:
A.

Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập

B.

Cách mạng tháng Mười Nga thành công

C.

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

D.

Phong trào giải phóng dân tộc dâng cao ở Châu Phi và Mĩ Latinh

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.