Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 15:45:02 | 130 lượt xem

Câu hỏi số 34433

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Chính sách nông nghiệp nào của thực dân Pháp thực hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai gây hậu quả nặng nề đối với nông dân:

Phương án trả lời:
A.

Đánh thuế cao các mặt hàng nông sản

B.

Tước đoạt ruộng đất của nông dân

C.

Hạn chế đưa khoa học kĩ thuật vào nông nghiệp

D.

Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.