Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 15:46:44 | 113 lượt xem

Câu hỏi số 34435

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự kiện nào đánh dấu bước chuyển của phong trào công nhân Việt Nam chuyển từ tự phát sang tự giác?

Phương án trả lời:
A.

Bãi công của công nhân xưởng may Ba son - Sài Gòn tháng 8-1925

B.

Bãi công của công nhân nhà may dệt Nam Định năm 1925

C.

Bãi công của công nhân viên chức các sở công thương của Pháp ở Bắc Kì năm 1922

D.

Bãi công của công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1920

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.