Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 15:46:44 | 78 lượt xem

Câu hỏi số 34435

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự kiện nào đánh dấu bước chuyển của phong trào công nhân Việt Nam chuyển từ tự phát sang tự giác?

Phương án trả lời:
A.

Bãi công của công nhân xưởng may Ba son - Sài Gòn tháng 8-1925

B.

Bãi công của công nhân nhà may dệt Nam Định năm 1925

C.

Bãi công của công nhân viên chức các sở công thương của Pháp ở Bắc Kì năm 1922

D.

Bãi công của công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1920

Ba son là 1 cái mốc quan trọng vì:

- Nó đã kết hợp cả đấu tranh kinh tế với đấu tranh chính trị, vì tinh thần quốc tế cứu bạn hơn cứu mình.

- Ba son là cái mốc chuyển phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam từ tự phát sang tự giác (cái mốc quan trọng). Nó đánh dấu sự phát triển của phong trào công nhân

Đáp án: A