Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 15:58:30 | 132 lượt xem

Câu hỏi số 34438

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao nhất thế giới vào khoảng thời gian nào?

Phương án trả lời:
A.

Trong những năm 50 - 70 của thế kỉ XX

B.

Trong những năm 80- 90 của thế ki XX và những năm đầu thế kỉ XX

C.

Sau chiến tranh thế giới thứ thứ hai

D.

Trong những năm 70 -80 của thế kỉ XX

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.