Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 15:59:28 | 198 lượt xem

Câu hỏi số 34439

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vì sao nói, dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai nền kinh tế Đông Dương vẫn bị cột chặt vào nền kinh tế Pháp?

Phương án trả lời:
A.

Đông Dương là thị trường độc quyền của Pháp

B.

Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương

C.

Kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, công nghiệp nặng kém phát triển

D.

Kinh tế Đông Dương phát triển được là do sự hỗ trợ của kinh tế Pháp

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.