Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 16:00:24 | 151 lượt xem

Câu hỏi số 34440

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mục tiêu của Mĩ trong chiến tranh lạnh là gì:

Phương án trả lời:
A.

Mĩ và các nước đồng minh thực hiện chính sách thù địch, chống Liên Xô và các nước XHCN

B.

Mĩ lôi kéo các nước đồng minh của mình chống Liên Xô

C.

Chống lại ảnh hưởng của Liên Xô với các nước Á, Phi, Mĩ Latinh

D.

Phá hoại phong trào cách mạng thế giới

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.