Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 16:03:17 | 617 lượt xem

Câu hỏi số 34442

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Châu Phi được ví là “Lục địa mới trỗi dậy“ vì:

Phương án trả lời:
A.

Là lá cờ đầu trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Pháp và Mĩ

B.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc bùng nổ ở Châu Phi với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân

C.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ và hầu hết các nước đã giành được độc lập

D.

Phong trào giải phóng dân tộc ở đây đã làm rung chuyển hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.