Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/07/2018 | 16:05:33 | 151 lượt xem

Câu hỏi số 34443

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ năm 1920 đến năm 1930 là:

Phương án trả lời:
A.

Thành lập Hội Liên hiệp các nước dân tộc bị áp bức Á Đông

B.

Thành lập Cộng sản Đoàn

C.

Thành lập hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

D.

Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.