Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/07/2018 | 08:54:53 | 128 lượt xem

Câu hỏi số 34445

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Định ước Henxinki (8/1975) được kí kết giữa các nước Châu Âu với những nước nào?

Phương án trả lời:
A.

Mĩ – Canada

B.

Mĩ – Pháp

C.

Mĩ – Ôtxtraylia

D.

Canada- Hà Lan

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.