Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/07/2018 | 08:56:28 | 154 lượt xem

Câu hỏi số 34446

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong những tổ chức yêu nước và cách mạng được thành lập tại Trung Quốc dưới đây, tổ chức nào không phải do Nguyễn Ái Quốc sáng lập:

Phương án trả lời:
A.

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

B.

Tâm tâm xã

C.

Cộng sản đoàn

D.

Hội liên hiệp các nước bị áp bức Á - Đông

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.