Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/07/2018 | 08:57:32 | 151 lượt xem

Câu hỏi số 34447

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp được triển khai ở Đông Dương trong khoảng thời gian nào?

Phương án trả lời:
A.

1918-1933

B.

1918-1929

C.

1919-1929

D.

1919-1933

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.