Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/07/2018 | 08:59:54 | 166 lượt xem

Câu hỏi số 34448

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:

1. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII

2. Hộ nghị BCHTW Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong chủ trì ở Thượng Hải (7/1936)

3. Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền ở Pháp

Phương án trả lời:
A.

2; 3; 1

B.

1; 2; 3

C.

1 ;3; 2

D.

3; 2; 1

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.