Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/07/2018 | 09:05:27 | 132 lượt xem

Câu hỏi số 34449

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

WHO là tên viết tắt tiếng anh của:

Phương án trả lời:
A.

Tổ chức y tế thế giới

B.

Tổ chức thương mại thế giới

C.

Tổ chức nông lương Liên hợp quốc

D.

Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.