Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/07/2018 | 09:06:15 | 72 lượt xem

Câu hỏi số 34450

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Quốc gia nào được đánh giá lá “cờ đầu trong phong trào giải phong dân tộc ở “Mĩ La tinh”:

Phương án trả lời:
A.

Chile

B.

Cuba

C.

Áchentina

D.

Nicaragoa

Đáp án: B