Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/07/2018 | 09:13:12 | 126 lượt xem

Câu hỏi số 34451

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Thành công của cách mạng Trung Quốc đã ảnh hưởng thế nào đến cách mạng tháng Tám:

Phương án trả lời:
A.

Tăng cường lực lượng phe XHCN và động viên, giúp đỡ để lại nhiều bài học quý giá cho phong trào cách mạng Việt Nam

B.

Tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sang du học và học hỏi kinh nghiệm về lãnh đạo cách mạng Việt Nam

C.

Giúp Việt Nam xây dựng, phát triển kinh tế

D.

Giúp Việt Nam trong việc giao lưu, mở rộng và phát triển văn hoá dân tộc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.