Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
17/09/2018 | 09:29:06 | 229 lượt xem

Câu hỏi số 35530

Môn học: Tin học, thuộc chương trình: Văn phòng,
Câu hỏi:

Để hiển thị thông tin chi tiết đầy đủ về Folder và File ta thực hiện:

Phương án trả lời:
A.

Chọn menu View -->Thumbnail

B.Chọn menu View -->Details
C.

Chọn menu View --> List

D.

Chọn menu View --> Icons

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.