Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/09/2018 | 14:05:28 | 149 lượt xem

Câu hỏi số 35778

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Dung dịch etylamin tác dụng được với dung dịch nước của chất nào sau đây?

Phương án trả lời:
A.

H2SO4.

B.

NaOH.

C.

NaCl.

D.

NH3.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.