Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/03/2020 | 21:39:56 | 27 lượt xem

Câu hỏi số 37027

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Hướng Tây Bắc - Đông Nam của địa hình nước ta thể hiện rõ nhất ở

Phương án trả lời:
A.

vùng núi Đông Bắc và Trường Sơn Nam

B.

vùng núi Tây Bắc và Trường Sơn Nam

C.

vùng núi Tây Bắc và Trường Sơn Bắc

D.

vùng núi Đông Bắc và Trường Sơn Bắc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.