Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
11/06/2019 | 14:58:29 | 79 lượt xem

Câu hỏi số 37027

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Tại sao từ những năm 70 của thế kỷ XX, các nước Tây Âu, Nhật Bản đều có sự điều chỉnh trong chính sách đối ngoại?

Phương án trả lời:
A.

Do sự lớn mạnh về tiềm lực kinh tế, tài chính

B.

Do sự xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông - Tây.

C.

Các nước muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ

D.

Do sự sụp đổ của trật tự 2 cực Ianta

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.