Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
11/06/2019 | 15:02:34 | 73 lượt xem

Câu hỏi số 37029

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Chọn và điền từ còn thiếu vào chỗ… trong nội dung sau đây:

“Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về…(1) mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phân sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng…(2) phân tán lực lượng trên những địa bàn…(3) mà chúng không thể bỏ”. (SGK Lịch sử lớp 12- trang 147)

Phương án trả lời:
A.

1- chiến lược, 2- bị động, 3- xung yếu.

B.

1- chiến lược, 2- phải, 3- lợi hại

C.

1- chiến lược,  2- chủ động, 3- quan trọng

D.

1- lực lượng, 2- chủ động, 3- quan trọng.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.