Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/03/2020 | 21:43:51 | 29 lượt xem

Câu hỏi số 37029

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vùng biển được quy định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền của nước ven biển, được gọi là:

Phương án trả lời:
A.

vùng đặc quyền kinh tế

B.

vùng tiếp giáp lãnh hải

C.

lãnh hải.

D.

thềm lục địa

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.