Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
14/06/2019 | 11:00:09 | 62 lượt xem

Câu hỏi số 37033

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mĩ đã sử dụng chiêu bài nào để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác trong chiến lược “Cam kết và mở rộng”?

Phương án trả lời:
A.

Ủng hộ độc lập dân tộc

B.

Thúc đẩy dân chủ

C.

Chống chủ nghĩa khủng bố.

D.

Tự do, tín ngưỡng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.