Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/03/2020 | 21:52:12 | 29 lượt xem

Câu hỏi số 37033

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nguyên nhân chính tạo nên sự khác nhau về chế độ mùa của khí hậu giữa các khu vực nước ta là:

Phương án trả lời:
A.

Ảnh hưởng của biển Đông

B.

Nước ta trải dài trên 15 độ vĩ tuyến

C.

Hoạt động của gió mùa phức tạp

D.

Nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.