Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
14/06/2019 | 11:03:31 | 65 lượt xem

Câu hỏi số 37035

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Tháng 4-1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị thành lập

Phương án trả lời:
A.

Ủy ban lâm thời khu giải phóng

B.

Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam

C.

Việt Nam giải phóng quân

D.

Khu giải phóng Việt Bắc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.