Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/03/2020 | 22:01:56 | 41 lượt xem

Câu hỏi số 37035

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) có lượng mưa nhiều do nằm ở sườn đón gió:

Phương án trả lời:
A.

Đông Nam

B.

Tây Nam

C.

Tây Nam

D.

Mậu Dịch

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.