Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
08/03/2020 | 22:25:24 | 32 lượt xem

Câu hỏi số 37043

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Xếp theo thứ tự từ xích đạo về cực của Trái Đất, lần lượt có các khối khí là:

Phương án trả lời:
A.

xích đạo, chí tuyến, ôn đới, cực

B.

ôn đới, cực, chí tuyến, xích đạo

C.

cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo

D.

cực, ôn đới, xích đạo, chí tuyến

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.