Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
06/07/2014 | 10:08:08 | 856 lượt xem

Câu hỏi số 4645

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trung hòa 10,4 gam axit cacboxylic X bằng dung dịch NaOH, thu được 14,8 gam muối. Công thức của X là

Phương án trả lời:
A.

C2H5COOH

B.

HOOC - CH2 - COOH

C.

HOOC-COOH

D.

C3H7COOH

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.