Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:24:24 | 371 lượt xem

Câu hỏi số 48253

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Cho chữ số sau: 86583. Cách đọc  nào sau đây là đúng?

Phương án trả lời:
A.

tám sáu nghìn tám mươi ba

B.

tám mươi sáu nghìn năm trăm linh ba

C.

tám mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi ba

D.

tám nghìn sáu trăm tám mươi ba

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.