Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:25:20 | 373 lượt xem

Câu hỏi số 48254

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Thực hiện phép tính sau và chọn đáp án đúng?

62843 + 26376

Phương án trả lời:
A.

89 219

B.

98 219

C.

89 129

D.

89 921

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.